MÜCÎR

MÜCÎR
(Civar. dan) Himâye eden. * İmdada yetişen. * İmdad isteyen

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mucir — is., esk., Ar. mūcir Kiraya veren kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MUCİR — (Ecir. den) İcar eden, kiraya veren. (Bak: Mücir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İCARE-İ FÂSİDE — İn ikad şartlarını câmi olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”